TÜBİTAK 1005-İvmeRad

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Akıllı Aktif Sayaç ve Çevrimiçi Radyasyon İzleme Sistemi (İvmeRad) Geliştirilmesi Projesi

İVMER; Bu projesi ile uzaktan erişim ve nesnelerin interneti gibi günümüz teknolojisinin sağladığı imkanların radyasyon ölçüm cihazlarına uygulanması sonucunda ismi "İvmeRad” olarak belirlenen akıllı radyasyon ölçüm sistemlerinin elde edilmesi amaçlamaktadır.

Ortamda bulunan iyonize edici radyasyon miktarının anlık olarak tespit edilmesi, verilerin değerIendirilmesi ve izlenmesi sonucunda, radyasyon güvenliği açısından çeşitli kazanımlar elde edilecektir. Geliştirilecek sistem Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Parçacık Hızlandırıcıları, Nükleer Tesisler ve Askeri uygulamalarda farklı konumlarda bulunan sayaçların anlık olarak radyasyon doz hızını ölçmesini, ölçüm sonuçlarını kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla özel yazılımlara ve mobil uygulamalara aktarmasını ve böylece radyasyon seviyesinin çevrimiçi olarak takip edilmesini sağlayacaktır. Aktif sayaçlara uzaktan erişimle bağlanılması yoluyla radyasyon maruziyeti olmaksızın ölçüm alabilme imkanı doğacaktır. Önerisi verilen proje pasif dozimetrelerin yerini alması amacıyla geliştirilmemektedir. Proje, halen aktif sayaç olarak kullanılan sistemlerin akıllı hale getirilmesini ve veri transfer yollarının çeşitlendirilmesini içermektedir. Geliştirilen sistemin pasif dozimetreler ile birlikte kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca aktif sayaç kendisine pasif dozimetre temin edilmemiş fakat radyasyon ortamında geçici veya kalıcı olarak bulunması gereken kişilerin doz takibinde etkin şekilde kullanılabilecektir. İvmeRad’ın Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ile pilot uygulamasının yapılabilmesine ilişkin işbirliği protokolü yapılmış olup, radyasyon sayacının başarılı bir şekilde nihai hale getirilmesiyle İvmeRad’ın patent/faydalı  model için başvurusu gerçekleştirilecektir.

Tuva Cihangir Atasever ile uzay gönderilen İvmeRad Dozimetre Versiyonu