Hakkımızda

ODTÜ İVMER (Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununa dayanılarak, 15 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile kurulmuştur.

ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz’ün 07 Mayıs 2019 tarihinde Merkez Müdürü olarak atandığı İVMER; Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere, bilimsel teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ulaşabilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilere dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve entegrasyon çalışmaları yaparak bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Merkezimizin amaçları arasında; Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, böylece yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye dönüşü için olanak yaratarak bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak bulunmaktadır.

Merkezimizin amaç ve hedefleri doğrultusundaki faaliyet alanları ise;
  • Dünyada uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında bilim topluluğunun etkin bir ortağı olmak,
  • Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,
  • Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,
  • Üniversite öğrencilerinin merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini, ilgili konularda yaptıkları lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma çalışmalarını desteklemek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı yetiştirmektir.

Merkezimizin  “Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı” projesi kapsamında, uzay çalışmaları için geliştirilen elektronik malzemelerinin testlerinin yapılacağı ve Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan “ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı” Sarayköy Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (NÜKEN) içerisinde yer almaktadır.

Yapılanma ve altyapı sürecinde bulunan Merkezimize ait ODTÜ Fizik Bölümü içerisinde projelerimizin gerçekleştirildiği AR-Ge Laboratuvarımız bulunmaktadır.

ODTÜ İVMER; CERN tarafından kurulan CERN openlab’e Türkiye’den üye olan ilk Araştırma Merkezidir.

Yönetmelik