Radyasyon Ölçer

İVME-R RADYASYON ÖLÇER

İVMER'in ROKETSAN ile kurduğu başarılı üniversite-sanayi iş birliği sonucunda Türkiye'de uzay için ilk kez tamamen milli sermaye ile Türk araştırmacıları olarak uzay ortamındaki farklı atom altı parçacıkları sayan Radyasyon Ölçer geliştirildi. Böylece Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli kritik ekipmanlardan biri daha millileştirilmiş oldu. İçinden geçen atom altı parçacıkları teker teker sayan Radyasyon Ölçer'in geliştirilmesinde CERN ile yürütülen iş birliklerinin yanı sıra TÜBİTAK BİLGEM'deki UEKAE Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nın (YİTAL) tasarlayıp ürettiği silikon tabanlı sensörün büyük katkısı oldu. Radyasyon ölçer, ROKETSAN'ın 26-29 Ekim 2020 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdiği uydu fırlatma testlerindeki uzay sonda roketine takılarak iki kere uzaya çıktı ve çıkılan irtifadaki anlık radyasyon doz hızı ve parçacık akışını ölçerek uzay ortamı hakkında bizlere veri sağladı.

Radyasyon Ölçer, Sinop'ta deniz seviyesinden yaklaşık 130 kilometre irtifaya kadar ulaşan sonda roketi ile birlikte radyasyon dozunun adım adım arttığı görüldü, radyasyon ölçer, ROKETSAN'ın Sinop'tan fırlattığı Sonda Roketi ile çıktığı iki uzay görevini başarıyla tamamlamıştır. Böylelikle, Türkiye'nin uzay yolculuğunda radyasyon etkilerinin incelenmesi ve bu etkilerin azaltılması için rehberlik edecek ürün Merkezimiz tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edecektir.