ODTU YRM

YERLİ RADYASYON MONİTÖRÜ GELİŞTİRME PROJESİ

Bu projede, Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı Projesi Yerli Radyasyon Monitörü (YRM) Yeterlilik Modeli (YM) geliştirilmesi doğrultusunda planlamalar yapılmıştır. YRM ile Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) radyasyon ölçümü yapılabilecektir. Geliştirilecek olan radyasyon monitörü ile 100 keV ile 7 MeV enerji aralığındaki elektronların ve 2 MeV ile 200 MeV enerji aralığındaki protonların akılarının tespiti sağlanacaktır. Radyasyon monitörü güneş eşzamanlı yörüngede 5 yıl görev süreli İMECE uyduya takılmak üzere faydalı yük olarak tasarlanmaktadır. Sensörlerin ölçtüğü veriler, CAN veya MIL-STD 1553 veri yolları ile uyduya iletilecek ve uydu haberleşmesi sonucu uydudan veriler alınacaktır.

Yerli Radyasyon Monitörü Geliştirme Projesi, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan destek sağlanarak Mart 2017’de başlamıştır.

Sistemde; 0,1 MeV ve 7 MeV enerji seviyelerinde 8 eşit logaritmik örnekleme aralığında parçacıkları ölçmesi için bir elektron teleskobu, 2-200 MeV aralığındaki enerji seviyelerinde 8 logaritmik örnekleme aralıklarıyla protonları ve DSB MeV⋅cm2/mg aralığındaki Lineer Enerji Transferi (LET) seviyelerinde 8 logaritmik örnekleme aralıklarıyla ağır iyonları ölçmesi için bir proton/ağır iyon teleskobu, ön işlemleme elektroniğinde yükselteçleri ve karşılaştırmaları gerçekleştirmesi için kullanılan bir ASIC sistemi, tasarımcının istediği şekilde programlayabilmesi için bir FPGA kartı, analog değeri sayısal değere çevirebilmek için bir ADC elektroniği, FPGA’nın ihtiyaç duyduğu saat bilgilerini üretmesi için bir saat elektroniği, işlemcinin çalışabilmesi için gerekli olan RAM, işlemcinin programının tutulduğu ve radyasyon verilerinin depolandığı hafıza elektronikleri, elektronik kartlar üzerinden sıcaklık ölçerek YRM üzerinde durum bilgisi oluşturabilmek için kullanılan sıcaklık ölçerler, sinyal çevrimini yapacak çeviriciler olarak CAN arayüz devreleri, sinyal çevrimini yapacak alıcı-verici haberleşme cihazı olarak MIL-SDT-1553 arayüz devreleri, alıcı verici entegresi olarak RS422 arayüz devreleri, elektron ve proton/ağır iyon dedektörlerinin ön işlemleme elektroniğinin ihtiyaç duyduğu bel verme gerilimleri için güç devreleri ve uydu haberleşme sisteminde ekipmanların birbirleriyle bağlantısını sağlayabilmek için diğer dış dünya arayüz devreleri bulunmaktadır