Vizyon&Misyon

 VİZYON

 

Temel bilim alanında yapılan çalışmalarla elde edilen tekniklerin, Ülkemizin gereksinimlerine uygun teknolojiye ve bilgiye dönüştürülmesidir.

 

MİSYON

Topluma fayda sağlayan, savunma, havacılık ve uzay sanayi için yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye’yi dünya pazarında tercih edilebilir bir ülke konumuna gelmesinde katkı sağlamaktır.