KuTadGu

KuTadGu

Rassal Sayı Üretimi ve Tek Foton Kaynağı ile Kuantum Anahtar Üretimi ve Dağıtımı Projesi

Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı projemize ek iş paketi olarak eklenen projenin 2023’ün sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Projenin amacı;  lav lambaları ve çift sarkaçlar gibi kaotik sistemler ve radyoaktif bozunum zamanı gibi kuantum olaylar kullanılarak rassal sayı üretiminin yapılmasının ardından kuantum anahtar üretimi ve oda sıcaklığında tek foton kaynağı sistemi kurulması ve bu sistem ile güvenli bir kuantum anahtar dağıtımının yapılmasıdır. Böylece dünyada muadil merkezlerdeki yenilikçi altyapı ülkemize kazandırılmış olacaktır. Projenin çıktıları milli olarak geliştirilecek uzaydan anahtar dağıtımı fizibilitesi için de girdi oluşturacaktır. 

Bu proje ile Savunma ve Güvenlik Sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.