BAP

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

1- BAP “Yarı Kıymetli Taşların Radyasyon Altındaki Değer Artışının  İncelenmesi” Projesi

Ocak 2021'de kabul edilen projemizin amacı; yarı değerli taşların radyasyona maruz bırakılarak berraklaşmaları ve renklerinin artması neticesinde değerlerinin arttırılmasını sağlamak olup, süresi 24 aydır.

2- BAP “Uzay Radyasyonu Testlerini Gerçekleştirebilecek Bir Lazer Sürümlü Hızlandırıcının Fizibilitesi için Radyokromik Film ve Bakır Aktivasyonu Metotları ile ODTÜ-SDH’de Proton Akısı Ölçümü ve Karşılaştırılması” Projesi

Ocak 2021'de kabul edilen projenin amacı; iki farklı teknik kullanılarark proton demetinin enerji spektrumunun ölçülmesi ve sonuçlarının kıyaslanmasıyla ölçüm metotlarını doğrulanması olup, süresi 18 aydır.