Radyasyon Ölçer Geliştirilmesi Projesi

RADYASYON ÖLÇER GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Radyasyon geliştirilmesine ilişkin söz konusu proje, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın müşteri kurum olduğu Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan ve İVME-R şemsiyesi altında yürütülen "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı" projesi Türkiye'nin uzay yol haritası ve stratejik planları ile uyumlu olarak ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden,  yaklaşık 533 Milyon TL olarak bütçelendirilen  İMECE Uydusu Geliştirme Programı altında ürün odaklı tanımlanmış, Müşteri Kurumu SSB olan istisnai bir özellik göstermektedir. Ayrıca ODTÜ ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında bilgi transferi yapılmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolü gereği proje kapsamında yapılan tasarım, üretim ve entegrasyona ilişkin doğrulamalarda CERN desteğinin alındığı Türkiye'deki ilk ve tek projedir.

Yürütülen proje faaliyetlerindeki sağlanan disiplin anlayışı ve alınan sonuçlar dikkate alınarak; SSB'nin uygun görüşü, SBB'nin onayı doğrultusunda "Alçak Dünya Yörüngesi"nde kullanılmak üzere "Yerli Radyasyon Monitörü"nün geliştirilmesi için projede mevcut iş paketi genişletilmiş, bütçe ve süre ilavesi Bilimsel görev yükü olarak kullanılmak üzere deneysel bir Radyasyon Ölçer geliştirilmesi ve ürünün fonksiyonelliğinin gösterilmesi için bir fırlatma sistemi ile Daha Sonra Belirlenecek (DSB) irtifanın üzerine gönderilmesi için fırlatmaya hazır bir ürünün yer testlerini müteakip teslim edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle bu irtifadaki radyasyon seviyesinin ve parçacık miktarının belirlenmesi mümkün olacaktır.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın müşteri kurum olduğu Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan ve İVME-R şemsiyesi altında yürütülen "Parçacık Radyasyonu Testleri Oluşturma Laboratuvarı” projesi ile kazanılan altyapı sayesinde Radyasyon Ölçer geliştirilmesi projesi maliyet etkin biçimde yürütülebilecektir. Ayrıca ODTÜ ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında bilgi transferi yapılmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolü gereği proje kapsamında yapılan tasarım, üretim ve entegrasyona ilişkin doğrulamalarda CERN desteğinin alınması ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin CERN tarafından verilmesi nedeniyle Türkiye'de alanında' ilk projedir.

Proje ile bilimsel bir yük olması öngörülen Radyasyon Ölçer'in millî olarak tasarımı, analizi, üretimi ve entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Radyasyon Ölçer'in çevresel ve fonksiyonel testinin yapılmasını müteakip ürünün dinamik atışlı teste tabii tutulması öngörülmektedir. Bu kapsamda fizik simülasyonları, mekanik ve elektronik tasarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Radyasyon Ölçer'in kullanılacağı irtifaya uygun tasarım yapılabilmesi kapsamında fiziki ortamın analiz ve simülasyonları yapılarak, elektronik ve mekanik tasarımın gürbüz olması için gereksinimler onaya konulacaktır. ürünün fonksiyonellik ve çevresel testleri yapılmıştır.

Bilimsel araştırmalarda yüksek irtifaya ait iyonlaştırıcı radyasyon seviyesinin belirlenmesi için yapılan simülasyon çalışmalarının gerçek veriler ile bağıntısının sağlanması ve akademik çalışmalar ile ROKETSAN tarafından sonda yapılan irtifaya yönelik radyasyon etkisinin incelenmiş,  bu verilerin millî olarak geliştirilen Radyasyon Ölçer ile toplanması sağlanmıştır. Bu proje kapsamında hızlandırıcı teknolojileri alanında üniversite sanayi işbirliği ile yenilikçi yaklaşımlar geliştirilerek, yeni uzay kalifiye malzeme teknolojileri konusunda yetenek kazanılmıştır. Radyasyon Ölçer'in gereksinim analizi yapılarak ROKETSAN ihtiyaçlarının tasarıma girdi olabilmesi için detaylandırılması sağlanarak,  Radyasyon ölçer için ihtiyaç duyulan kaplama ile çevresel testler ROKETSAN tarafından gerçekleştirilmiştir.